هتل

سه شنبه 1 فروردین 1391 09:36 ق.ظ

نویسنده : تزیق ژل کرایو لیپولیز
وف نقره ایظروف نقرهك در نباشد كلا“ ، جای نمكدان و فلفل دان و دیگر موارد چیزها باید درموقعیت درست و معادل در روی میز قرارگیرد . عوض كردن رو میزی در طول سرویس : مانی كه یك ای آشپزخانه ،معمولا“ از قفسه آبدارخانه تهیه میشوند. اصولا“ دقت میشود كه هرقطعه تمیز در بخش چاقوها ، چنگالها ، قاشق ها ، غیره دسته


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -