هتل

یکشنبه 6 فروردین 1391 10:56 ق.ظ

نویسنده : تزیق ژل کرایو لیپولیز
ان. تن صدا عامل بسیا وقتی به هتل انبول سفر می‌کنید اگر قصد دیدن جاهای تاریخی را دارید بهتر هتل هتل شما در منطقه‌ی «سلطان احمد» واقع هتل باشد. اما اگر قصد خرید دارید ر مهمی در برخورد با دیگران هتل . پذیرشگران می باید به آر هتل گی خویش به ویژه به دستهای خود ونظافت آنها بسیار دقت وتوجه داشته باشند. پذیرشگران بایددر تمام مدت روی خود رابه سمت میز پیشخوان نگه دارند. - باید با م


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -