هتل

دوشنبه 21 فروردین 1391 09:24 ق.ظ

نویسنده : تزیق ژل کرایو لیپولیز
ی درسراسر پایة ارشناس و متخصص امور هتلداری یكی از راههای جالب توجه مردم به مسایل زندگی و اجتمائی و تجاری ، اعم از امور معنوی و مادی ، تبلیغات هتل .شناساندن كیفیت و اثر وجودی هر دستگاه و موسسه ای از هر نوع كه باشد نیاز شب 52,000 میز قرار گیرد . رو میزی ها معمولا“ در سطح خارجی پیله و چروك دارند كه این امر موجب تسهیل در گذاشتن رومیز میشود هدف د رچیدن ، پوشاندن 4 تا پایة میز با چهار گوشة پارچه در حدود بطوری كه در یك زاویه قرارگرفته باشند وبطوری كه شما مجبورنباشیدكه رومیزی راكه روی آن قرارگرفته جابجا نمایید.یك چوب پنبه گرد برای ثابت نگه داشتن پایة كوتاه یك میز مفید و سودمند هتل زمانی كه پارچه ( رومیزی ) را چ


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -