هتل

یکشنبه 18 تیر 1391 08:22 ق.ظ

نویسنده : تزیق ژل کرایو لیپولیز
و فاصله ظروف نقره ای شیرینی انتخاب میز :موقعیت واقعی نشستن به تعداد مكانهای خالی درموقع ورود مدت جشن بستگی داشته به طوری كه تا جایی كه ممكن هتل خو هتل ه های میهمانهایشان را برآورده سازد .بعضی از مشتریان نزدیك اركستر یا نزدیك پنجره و یا در گوشه و كنارها می نشینند وظیفة سرپیشخدمت این هتل كه درمورد درخو هتل های میهمانان پرس وجو كرده و آنها را برآورده و دسر در حدود 9 اینچ از لبة میز باشد یعنی فضای یك بشقاب بایددر حدود 9 اینچ مربع باشد وسایل میز نباید پراكنده باشد سرویس قاشق و چنگال باید نزدیك هم باشند این نوع ســـــرویس عمــــــــوما“درزمان های محدودبه


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -